Search

Category Archives: Business

Werkplaatskranen zijn krachtige hulpmiddelen die de efficiëntie van werkprocessen verhogen, maar het is van cruciaal belang dat ze op de juiste manier worden geïnstalleerd en gebruikt om de veiligheid van de werkomgeving te waarborgen. In deze blog gaan we dieper in op de installatie en veilig gebruik van een werkplaatskraan, waarbij we belangrijke stappen en aanbevelingen benadrukken.

Stap 1: de juiste locatie kiezen

Voordat je een werkplaatskraan installeert, is het essentieel om de juiste locatie te kiezen. De ondergrond moet stabiel en stevig genoeg zijn om het gewicht van de kraan en de lasten die hij zal tillen te dragen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de kraan veilig te bedienen zonder obstakels.

Stap 2: montage en bevestiging

Volg nauwkeurig de instructies van de fabrikant voor de montage en bevestiging van de werkplaatskraan. Dit omvat het correct vastzetten van de kraan aan de grond of een stevige structuur, afhankelijk van het type kraan. Zorg ervoor dat alle bevestigingen en bouten goed zijn vastgemaakt en dat de kraan stevig is gemonteerd.

Stap 3: veiligheidsuitrusting en training

Zorg voor de juiste veiligheidsuitrusting in de buurt van de werkplaatskraan, zoals valbeveiliging en beschermende kleding. Bovendien is het van vitaal belang om ervoor te zorgen dat werknemers die de kraan zullen bedienen, voldoende training en instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik ervan. Training moet niet alleen gericht zijn op het bedienen van de kraan, maar ook op het identificeren van potentiële gevaren en noodprocedures.

Stap 4: testen en kalibreren

Voordat de kraan in gebruik wordt genomen, moet deze worden getest en gekalibreerd om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. Controleer alle bedieningselementen, knoppen en veiligheidssystemen om er zeker van te zijn dat ze correct werken. Kalibreer indien nodig de belastingslimieten en controleer de kraan op eventuele afwijkingen.

Aanbevelingen voor veilig gebruik

Houd de belastingslimieten in acht

Overschrijd nooit de maximale belastingscapaciteit van de kraan. Dit leidt tot overbelasting en gevaarlijke situaties.

Gebruik de juiste hijsmiddelen

Gebruik altijd de juiste hijsmiddelen en haken om de lasten veilig aan de kraan te bevestigen.

Blijf altijd alert

Houd tijdens het gebruik van de kraan altijd de omgeving in de gaten en let op mogelijke gevaren of obstakels.

Onderhoud en inspectie

Voer regelmatig onderhoud en inspecties uit om ervoor te zorgen dat de kraan in optimale staat verkeert. Vervang versleten onderdelen onmiddellijk.

Noodprocedures

Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van de noodprocedures en hoe te handelen in geval van een noodsituatie.

Een effectief reintregratietraject is essentieel voor werknemers die na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer aan het werk willen gaan. Het is een uitdagend proces waarin verschillende partijen een cruciale rol spelen, waaronder HR-professionals en leidinggevenden. In dit blog gaan we dieper in op de belangrijke rol die zij spelen bij het faciliteren van een succesvolle reintegratie.

1. De verantwoordelijkheid van HR-professionals

HR-professionals zijn de drijvende kracht achter het reintegratietraject. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren van alle stappen en het creëren van een ondersteunende omgeving voor de zieke werknemer. Een van de eerste taken van HR is het opstellen van een reintegratieplan in samenwerking met de werknemer, de leidinggevende en andere relevante partijen, zoals een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

2. Het belang van empathie en communicatie

Een succesvolle reintegratie begint met empathie en goede communicatie. HR-professionals moeten in gesprek gaan met de zieke werknemer om te begrijpen wat zijn of haar behoeften en beperkingen zijn. Door open en eerlijk te communiceren, bieden ze de juiste ondersteuning en eventuele obstakels tijdig identificeren.

3. Het opstellen van realistische doelen

Samen met de leidinggevende moeten HR-professionals realistische doelen opstellen voor het reintegratietraject. Deze doelen moeten aansluiten bij de capaciteiten van de werknemer en rekening houden met de aard van het werk. Het geleidelijk opbouwen van taken en verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat de werknemer het vertrouwen herwint en met succes weer aan het werk gaat.

4. Het belang van ondersteuning van leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de zieke werknemer tijdens het reintegratietraject. Zij moeten begripvol en geduldig zijn, en openstaan voor eventuele aanpassingen in de werkomgeving. Het bieden van flexibiliteit en het tonen van betrokkenheid maakt het verschil tussen een geslaagde reintegratie en het hervallen in ziekteverlof.

5. Het creëren van een inclusieve werkomgeving

Een inclusieve werkomgeving is essentieel voor een succesvol reintegratietraject. HR-professionals en leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat collega’s op de hoogte zijn van de situatie van de zieke werknemer en dat zij begripvol en ondersteunend zijn. Dit vergroot het gevoel van sociale steun en bevordert de reintegratie.

6. Het omgaan met terugval en problemen

Het reintegratietraject is geen lineair proces, er zullen uitdagingen en terugvallen optreden. HR-professionals en leidinggevenden moeten proactief omgaan met problemen en tijdig passende maatregelen nemen. Regelmatige evaluatie van het reintegratieplan en het bieden van de nodige ondersteuning zijn van cruciaal belang om op koers te blijven.

De afgelopen jaren is er veel gezegd over de rechten van werkgever en werknemer. De werkgever had altijd erg veel macht, terwijl dat nu langzaam maar zeker steeds meer verschuift richting de werknemer. Toch zijn er ook zaken die officieel niet verplicht zijn, maar zeker wel belangrijk zijn voor een werkgever om te faciliteren voor de werknemers. In deze blog lees je 3 dingen waar je tegenwoordig goed op moet letten als werkgever.

Pensioenregeling

Een pensioenregeling is lang niet overal verplicht, maar zeker wel gewenst. Toch heeft lang niet iedere werkgever dit geregeld voor zijn of haar personeel. Dat kan zijn omdat het pensioenbeheer erg veel tijd in beslag neemt waardoor er simpelweg geen tijd voor is. Dat mag geen excuus zijn, want er zijn verschillende bureau’s die je hier als werkgever bij kunnen ondersteunen. Zij regelen dan van top tot teen alles wat met het pensioen te maken heeft voor alle werknemers.

Gezonde werkplek

Er is de laatste jaren veel te doen geweest om gezondheid op de werkvloer. Zeker na de pandemie is dit iets geworden wat voor werkgevers belangrijk is in de bedrijfsvoering. Hier kunnen meerdere invullingen aan worden gegeven. Het begint wat ons betreft bij de werkplek. Zorg voor een plek waar ergonomisch gewerkt kan worden en zorg dat je als werkgever bewegen stimuleert. Daarom zie je bij veel grote bedrijven al een inhouse sportschool of geven zij kortingen op sportschool abonnementen. Ook komt steed meer de nadruk te liggen op de gezonde snacks in plaats van de vette hap.

Werkplezier

Een werkgever wil natuurlijk een zo laag mogelijk ziekteverzuim hebben. De gezondheid van de werknemers speelt hierin uiteraard een grote rol. Toch is dit lang niet het enige wat invloed heeft op het ziekteverzuim. Werkplezier is namelijk erg belangrijk voor werknemers. Indien er geen werkplezier is, zul je zien dat het aantal burn out achtige klachten enorm gaat toenemen. En dat zijn nu juist de ziekte verzuimen die langdurig van aard zijn. In tegenstelling tot een griepje kan een ontevreden en overwerkte werknemer maanden uit de roulatie zijn.