Search

Tips voor duurzaam ondernemen

duurzaam ondernemen tips

Duurzaam ondernemen, je hoort het steeds vaker. Maar wat is het en hoe kun je duurzaam ondernemen? Dat zijn de antwoorden die ondernemers zoeken. Ons blog helpt je verder.

Wat is duurzaam ondernemen?

>Duurzaam ondernemen is een onderneming die goederen of diensten voortbrengt en tegelijk milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid bevordert. Eenvoudig gezegd is het een bedrijf dat bij zijn activiteiten rekening houdt met de impact van zijn activiteiten op het milieu en de samenleving, en dat ernaar streeft die impact tot een minimum te beperken.

Er zijn vele manieren om een duurzaam bedrijf te runnen, maar enkele veel voorkomende praktijken zijn het gebruik van groene technologie, investeren in hernieuwbare energie, verminderen van afval en vervuiling, ondersteunen van eerlijke arbeidspraktijken, en het doen van liefdadigheidswerk. Veel duurzame bedrijven kiezen er ook voor om te opereren als B Corporations – bedrijven die de kracht van het bedrijfsleven gebruiken om een meer inclusieve economie op te bouwen.

Waarom zou jouw bedrijf duurzaam moeten zijn?

Afgezien van de voor de hand liggende reden dat je onze planeet wilt beschermen voor toekomstige generaties, zijn er nog tal van andere voordelen van het runnen van een duurzaam bedrijf. Deze omvatten:

  • Verbeterde reputatie: Consumenten worden steeds milieubewuster en sociaal bewuster bij het nemen van aankoopbeslissingen. Door duurzaam te ondernemen, kun je jouw merkreputatie verbeteren, wat kan leiden tot een hogere verkoop.
  • Lagere kosten: Duurzaamheidsinitiatieven leiden vaak tot kostenbesparingen door de efficiëntie te verhogen of verspilling te verminderen in jouw toeleveringsketen of activiteiten. Investeren in hernieuwbare energie kan bijvoorbeeld op lange termijn geld besparen op de energierekeningen; op korte termijn moet je geld investeren, maar dit verdien je op de lange termijn weer terug. Helemaal nu door de Russische oorlog in Oekraïne de gasprijzen gigantisch hoog zijn.
  • Verbetering van het moreel van werknemers: Werknemers zijn steeds meer op zoek naar bedrijven die hun waarden delen. Door een duurzaam bedrijf te runnen, kun jij toptalent aantrekken en behouden.
  • Minder risico: Duurzaamheid kan helpen bedrijfsrisico’s te verminderen door jouw bedrijf voor te bereiden op toekomstige regelgeving of milieuveranderingen. Als jouw bedrijf bijvoorbeeld is voorbereid op een gasbelasting, heb jij een concurrentievoordeel als zo’n belasting wordt ingevoerd.
  • Waar het op neerkomt: Uiteindelijk is duurzaamheid goed voor het bedrijfsleven! Een duurzaam bedrijfsmodel kan leiden tot hogere winsten en betere relaties met belanghebbenden.

Hoe start je een duurzaam bedrijf?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien de beste manier om een duurzaam bedrijf op te starten zal variëren naargelang de specifieke sector en context. Er zijn echter enkele belangrijke stappen die alle bedrijven moeten nemen.

Duurzaam ondernemen voorbereiden

Voer een duurzaamheidsanalyse uit van jouw bedrijf: Dit zal je helpen te begrijpen waar jouw bedrijf momenteel staat in termen van zijn milieu- en sociale impact. Gebruik deze informatie om gebieden te identificeren waar je verbeteringen kunt aanbrengen. Overweeg als onderdeel van dit proces een levenscyclusanalyse (LCA) of koolstofvoetafdrukanalyse uit te voeren.

Maak duurzaamheidsdoelen en -doelstellingen: Zodra je verbeterpunten hebt geïdentificeerd, stel je specifieke doelen en doelstellingen op die je binnen een bepaald tijdsbestek wilt bereiken. Dit kunnen doelen zijn voor het verminderen van energieverbruik, afvalproductie of watergebruik; het verhogen van recyclingpercentages; of het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie.

De implementatie

Implementeer duurzaamheidspraktijken: Zodra jij de doelen hebt gesteld, voer je het nodige beleid en de nodige procedures in om die doelen te bereiken. Dit kan inhouden dat je investeert in energie-efficiënte apparatuur, recyclingfaciliteiten introduceert of duurzame materialen gebruikt.

Geef voorlichting aan werknemers en klanten: Het is belangrijk om jouw werknemers voor te lichten over de duurzaamheidsdoelstellingen en hoe zij kunnen helpen om deze te bereiken. Je moet ook jouw klanten informeren over de stappen die je neemt om jouw impact op het milieu te verminderen. Zoals minder verpakkingsmateriaal gebruiken of nog maar twee keer per dag pakketten met PostNL meegeven voor bezorging. Zulke maatregelen hebben immers impact op de klanten.

Evalueer de vooruitgang en herzie de doelstellingen: Evalueer regelmatig jouw vooruitgang bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen en -doelstellingen, en breng waar nodig wijzigingen aan. Dit kan inhouden dat je nieuwe doelstellingen vaststelt, bestaande doelstellingen herziet of de manier waarop je werkt verandert.

Conclusie

Duurzaam ondernemen is de toekomst van het bedrijfsleven. Het is belangrijk om nu te beginnen om een verschil te maken.