Search

Wat is MVO en MVO-beleid?

Antwoord op de vragen: wat is mvo en wat is mvo-beleid
Iedereen heeft wel eens van “MVO” gehoord. Maar wat is MVO eigenlijk? En wat is MVO-beleid, een woord dat veel bedrijven op hun website gebruiken? Wij leggen het jou haarfijn uit.

Wat is MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van zelfregulering van bedrijven waarbij een bedrijf toeziet op en zorgt voor de actieve naleving van de geest van de wet, ethische normen en internationale normen. Het bedrijf neemt de verantwoordelijkheid voor zijn handelen op zich en draagt bij aan duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld door initiatieven die de levenskwaliteit van werknemers, hun gezinnen, lokale gemeenschappen of de hele samenleving verbeteren.
Er zijn verschillende soorten MVO-activiteiten die een bedrijf kan ondernemen, afhankelijk van het beschikbare budget en het land waar de onderneming is. Voor Nederland en België zijn de mogelijkheden redelijk vergelijkbaar. Enkele veel voorkomende MVO-activiteiten zijn:
 • Financiële steun of kortingen geven aan werknemers in nood. Zoals medische noodgevallen.
 • Financiële steun geven aan leveranciers of klanten die worden getroffen door grote problemen, zoals natuurrampen.
 • Ontwikkelingsprogramma’s voor de gemeenschap organiseren. Bijvoorbeeld geld inzamelen voor een goed doel of een lokaal sportevenement sponsoren.
 • Het sponsoren van onderwijsprogramma’s voor kinderen uit kansarme milieus. Een in Nederland bekend alternatief hierop is een kinderfiets cadeau geven, zodat het kind makkelijker naar school kan gaan.
 • Iets terugdoen voor het milieu. Bijvoorbeeld bomen planten of als teamuitje het strand vlak bij jouw bedrijf schoonmaken.
Het MVO-beleid is een document dat aangeeft hoe een bedrijf van plan is op een ethische en verantwoordelijke manier te werken. Het houdt rekening met het effect van zijn besluiten en acties op alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, gemeenschappen en het milieu. Een MVO-beleid omvat doorgaans vier hoofdgebieden:
 1. ethiek
 2. milieu
 3. diversiteit & integratie
 4. filantropie & maatschappelijke betrokkenheid

Wat zijn de voordelen van MVO?

Het voeren van een MVO-beleid heeft vele voordelen. Zo worden het merkimago en de reputatie flink verbeterd. Want klanten zijn steeds meer geïnteresseerd in zakendoen met bedrijven die een positief effect hebben op de maatschappij en het milieu.
Daarnaast kun je met een goed MVO-beleid werknemers aantrekken en behouden. Steeds meer mensen willen namelijk werken voor bedrijven die – net als zijzelf – graag anderen helpen.
Bovendien bouw je met een MVO-beleid vertrouwen op bij belanghebbenden. Namelijk door transparant te zijn over de acties en bedoelingen van uw bedrijf. Dit is interessant voor klanten, leveranciers en aandeelhouders. Want die willen weten of hun geld op verantwoorde wijze wordt gebruikt.
Tot slot kun je zo een concurrentievoordeel creëren. Want naarmate meer bedrijven een MVO-beleid aannemen, kunnen bedrijven zonder een dergelijk beleid een concurrentienadeel ondervinden.

Wat zijn de elementen van een goed MVO-beleid?

De voordelen zijn dus duidelijk. Maar wat zijn de onderdelen van een goed MVO-beleid? Er is helaas geen pasklaar antwoord op deze vraag. De reden? De elementen van een goed MVO-beleid variëren naargelang van het bedrijf en zijn specifieke waarden, doelstellingen en prioriteiten. Gelukkig zijn er wel wat gemeenschappelijke elementen van succesvol MVO-beleid. Namelijk:
 • Een duidelijke verklaring over de inzet van het bedrijf voor MVO. Dit kan de vorm aannemen van een missieverklaring of een reeks kernwaarden die de besluitvorming sturen.
 • Specifieke doelen en doelstellingen met betrekking tot sociale en milieueffecten. Deze moeten ambitieus maar haalbaar zijn en afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie van het bedrijf.
 • Een plan voor de manier waarop het bedrijf zijn MVO-doelstellingen zal bereiken. Dit kan veranderingen in de bedrijfsvoering, productontwikkeling, opleiding/betrokkenheidsprogramma’s voor werknemers, enz. inhouden.
 • Controle en rapportage van de voortgang

Hoe kun jij een MVO-beleid in jouw bedrijf implementeren?

Je weet nu het antwoord op de vragen: “Wat is MVO?” en “Wat is MVO-beleid?” en vraagt je waarschijnlijk af: hoe kan ik dit in mijn bedrijf implementeren? Ook op deze vraag bestaat geen pasklaar antwoord. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het hele bedrijf moet samenwerken. Want jij als directeur, CFO of andere bestuurder kunt niet de volledige bedrijfscultuur veranderen. Daar heb je alle medewerkers voor nodig. Vandaar de volgende tips om iedereen achter het plan te scharen:
 • Communiceer het beleid aan alle werknemers en zorg ervoor dat ze het begrijpen.
 • Train werknemers over hoe ze het beleid in hun dagelijkse werk kunnen implementeren.
 • Neem MVO-doelstellingen op in prestatiebeoordelingen en bonussen.
 • Zet systemen op om de voortgang ten opzichte van de doelstellingen te volgen en rapporteer periodiek over de voortgang.
Veel succes met het uitwerken en implementeren van jouw MVO-beleid!